skip to Main Content
Rosbayerweg 77, Wormerveer T 075 707 40 10 info@aarbv.nl

VCA Vol

VCA staat voor Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en heeft als doel veiliger werken door het veiligheidsbewustzijn te bevorderen van alle medewerkers – op en rondom de werkvloer -, opdrachtgevers en opdrachtnemers. VCA is voortgekomen uit de petrochemische industrie en wordt inmiddels volop gebruikt bij alle opdrachtgevers en aannemers in weg- en waterbouw, bouw en industrie.

Doel van de opleiding
Creëren van veiligheidsbewustzijn op elk niveau op de werkvloer. De cursist doet basiskennis op van veiligheidseisen en –voorschriften.
Herkennen van risico’s en het nemen van (beheers)maatregelen.
Motiveren van medewerkers om veilige keuzes te maken in het werkproces.

Inhoud opleiding
Tijdens de cursus komen onder meer de volgende zaken aan bod:
• Vigerende wet- en regelgeving
• Risicoherkenning en nemen van maatregelen
• Motiveren tot veilig werken
• Praktijkvoorbeelden
• Ontstaan van ongevallen
• Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
• Werken in besloten ruimten
• Veiligheidsprocedures

Duur van de opleiding
Twee werkdagen, 16 uur

Examen
Op het einde van de cursus wordt het examen afgenomen. Na een geslaagd examen ontvangt de deelnemer een landelijke erkend diploma welke 10 jaar geldig is.

Toelatingseisen
Geen