skip to Main Content
Rosbayerweg 77, Wormerveer T 075 707 40 10 info@aarbv.nl
5_Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Voorbereidingsfase project
In de voorbereidingsfase voor projecten in de grond-, weg- en waterbouw en de bouw kan Arbo Advies Ruigewaard B.V. u ontzorgen. Tijdens de werkvoorbereiding kunnen wij onderzoeken, bestekken en andere documenten beoordelen naar de veiligheidskundige en gezondheidskundige aspecten en risico’s in de uitvoering van projecten. Desgewenst kunnen wij voor u het VG-plan ontwerpfase opstellen of toetsen.

Uitvoeringsfase project
Ten behoeve van projecten in en met verontreinigde grond en (grond)water verzorgt Arbo Advies Ruigewaard B.V. voor u de begeleiding. Wij stellen onder andere de definitieve veiligheidsklasse vast en stellen onder meer op basis hiervan risicogestuurd de beheersmaatregelen vast in een Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase. Door middel van een startwerkoverleg worden de uitvoerende medewerkers over de projectspecifieke risico’s ingelicht en wordt de benodigde kennis over werken met verontreinigde grond en (grond)water bijgebracht. Het startwerkoverleg wordt verzorgd door een middelbaar of hoger veiligheidskundige, afhankelijk van de verontreinigingssituatie.

Tijdens de uitvoeringsfase kunnen wij u bijstaan tijdens de bouwvergaderingen, werkoverleggen of risico inventarisaties.

Overige diensten in de uitvoeringsfase:
• Opstellen of toetsen VG-plan uitvoeringsfase
• Werkplekinspecties door MVK-er of HVK-er
• Inventariseren van risico’s, beoordelen werksituaties en procesveiligheid (RI&E)