skip to Main Content
Rosbayerweg 77, Wormerveer T 075 707 40 10 info@aarbv.nl
4_DLPKVP-begeleiding

DLP/KVP Begeleiding

VG-plan uitvoeringsfase / Startwerkoverleg
Ten behoeve van projecten in en met verontreinigde grond en (grond)water verzorgt Arbo Advies Ruigewaard B.V. voor u de begeleiding. Wij stellen onder andere de definitieve veiligheidsklasse vast en stellen onder meer op basis hiervan risicogestuurd de beheersmaatregelen vast in een Veiligheids – en Gezondheidsplan uitvoeringsfase. Door middel van een startwerkoverleg worden de uitvoerende medewerkers over de projectspecifieke risico’s ingelicht en wordt hen kennis en kunde over werken met verontreinigde grond en (grond)water bijgebracht. Het startwerkoverleg wordt verzorgd door een middelbaar of hoger veiligheidskundige, afhankelijk van de verontreinigingssituatie.

DLP begeleiding
Bij werken met verontreinigde waterbodems en verontreinigde grond en grondwater dient er volgens bepaalde richtlijnen gewerkt te worden zoals omschreven in de CROW 132 of de nieuwe CROW 400 (Werken in en met verontreinigde (water)bodem). Voor de juiste begeleiding en toezicht op de werkzaamheden op zo’n project bieden wij Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) aan, die over voldoende kennis beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Administratie, registratie, monitoring zijn vanzelfsprekende zaken die bij het takenpakket horen. Vanaf 2018 beschikken wij ook over Register DLP voor de begeleiding van werken in veiligheidsklasse Rood en Zwart conform de CROW 400.

KVP begeleiding
Bij bodemsaneringsprojecten dient een Kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP) aanwezig te zijn. Dit staat omschreven in de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 7000. Waar de DLP toezicht op de veiligheid houdt, houdt de KVP toezicht op die werkzaamheden die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden. De KVP is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk en de bijbehorende registraties, administratie en monitoring. Arbo Advies Ruigewaard B.V. heeft personen in dienst welke ruime ervaring hebben op het gebied van bodemsaneringen en die ruim voldoen aan de opleidings- en ervaringseisen uit de BRL SIKB 7000 om ingezet te worden als gekwalificeerd KVP-er.

Arbo Advies Ruigewaard B.V. is per 1 februari 2020 overgenomen door Aboma bv.
De huidige website blijft in de lucht tot 31 december 2020.
Daarna wordt u automatisch doorverwezen naar www.aboma.nl.